فولاد مبارکه

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2391 ورق A283 15 میل مشهد 2019/08/08 - 14:26
2390 ورق A283 10 میل مشهد 2019/08/08 - 14:24
2389 ورق A283 8 میل مشهد 2019/08/08 - 14:23
2388 ورق A283 6میل مشهد 2019/08/08 - 14:23